Truyền thông hiện đại, cuộc cách mạng công nghệ số

Đăng vào ngày 08-03-2021 bởi Admin

88% nhân viên sử dụng một mạng xã hội nào đó tại nhà và cũng mong muốn có trải nghiệm tương tự tại nơi làm việc. Do đó, nhiều doanh nghiệp ngày nay cũng đã áp dụng mô hình mạng xã hội doanh nghiệp nội bộ vào hoạt động, ở đó mọi nhân viên đều có không gian riêng và thu được nhiều kết quả tích cực cả về truyền thông lẫn hiệu suất công việc. 

untitled-1_brochure-outside