Top 10 – Tính năng bảo mật và riêng tư của Office 365

Đăng vào ngày 08-03-2021 bởi Admin

Khách hàng cần một giải pháp năng suất an toàn và đáng tin cậy, có thể sử dụng ngay. Để giúp bạn xác định tính bảo mật và đáng tin cậy của các dịch vụ năng suất điện toán đám mây, đồng thời chọn một nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây đáp ứng mong đợi về bảo mật của bạn, chúng tôi đã xác định những cân nhắc chính về bảo mật và quyền riêng tư làm cơ sở để bạn đưa ra quyết định.

Mười điều quan trọng hàng đầu này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và đưa ra quyết định đủ thông tin hơn.

email-4-02