Office 365 Business Essential

115.000đ
người dùng/tháng
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ

Các phiên bản Office trực tuyến kèm theo email và hội thảo video

Gói 1
 • Email với hộp thư 50GB
 • Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp 1TB
 • Hội thảo video HD
 • Office online

Trọn bộ ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng Biểu tượng Mách nước. Giờ đây bao gồm các ứng Scholars Office 2016 mới cho PC và máy Mac của bạn.

Office trên máy tính bảng và điện thoại để có trải nghiệm Office đầy đủ được cài đặt trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại cho mỗi người dùng

Các phiên bản Office trực tuyến bao gồm Word, Excel và PowerPoint

Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1TB cho mỗi người dùng

Người dùng tối đa: 300

Office 365 Business Essential

190.000đ
người dùng/tháng
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ

Trọn bộ Office trên PC/máy Mac với các ứng dụng cho máy tính bảng và điện thoại

Gói 2
 • (Không bao gồm email)
 • Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp 1 TB
 • Trọn bộ Office được cài đặt trên PC/máy Mac
 • Ứng dụng Office trên máy tính bảng và điện thoại

Trọn bộ ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng Biểu tượng Mách nước. Giờ đây bao gồm các ứng Scholars Office 2016 mới cho PC và máy Mac của bạn.

Office trên máy tính bảng và điện thoại để có trải nghiệm Office đầy đủ được cài đặt trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại cho mỗi người dùng

Các phiên bản Office trực tuyến bao gồm Word, Excel và PowerPoint

Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1TB cho mỗi người dùng

Người dùng tối đa: 300

Office 365 Business Essential

288.000đ
người dùng/tháng
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ

Tất cả tính năng của Business Essentials và Business được bao gồm trong một gói tích hợp

Gói 3
 • Email với hộp thư 50 GB
 • Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp 1 TB
 • Hội thảo video HD
 • Trọn bộ Office được cài đặt trên PC/máy Mac
 • Ứng dụng Office trên máy tính bảng và điện thoại

Trọn bộ ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng Biểu tượng Mách nước. Giờ đây bao gồm các ứng Scholars Office 2016 mới cho PC và máy Mac của bạn.

Office trên máy tính bảng và điện thoại để có trải nghiệm Office đầy đủ được cài đặt trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại cho mỗi người dùng

Các phiên bản Office trực tuyến bao gồm Word, Excel và PowerPoint

Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1TB cho mỗi người dùng

Người dùng tối đa: 300

Tất cả các gói Office 365 kể trên bao gồm:

Thỏa thuận mức dịch vụ được hỗ trợ tài chính, đảm bảo thời gian chạy 99,9%

Hỗ trợ qua web ở cấp độ CNTT và hỗ trợ qua điện thoại 24/7 đối với những sự cố nghiêm trọng

Tích hợp Active Directory để dễ dàng quản lý thông tin xác thực và quyền của người dùng

Bảo mật dữ liệu đẳng cấp thế giới