Office 365

Outlook

Ứng dụng email và lịch chuyên nghiệp giúp bạn luôn theo sát những điều quan trọng.

Xem các gói và mức giá
Image_GetMoreDone_713x473

Hộp thư đến hiệu quả hơn

Kết nối liên tục và làm việc hiệu quả hơn với một chế độ xem rõ ràng, thống nhất về email, lịch, danh bạ và các tệp đính kèm của bạn. Không chỉ là những tác vụ email cơ bản, bạn còn có thể làm nhiều hơn thế để hoàn thành nhiều việc hơn ở mọi nơi với Outlook trên các thiết bị cá nhân khác. Với Office 365, bạn cũng có thể làm việc và chia sẻ các tệp đính kèm Office từ máy tính hoặc từ đám mây.

Image_OutlookFeatureHighlight_783x459

Lịch dùng chung—dễ dàng lên lịch cuộc họp và phản hồi lời mời.

Outlook hỗ trợ tối đa việc quản lý lịch của bạn, chia sẻ thời gian họp có sẵn, lên lịch cuộc họp và nhận lời nhắc. Như một thư ký ảo để bạn hoàn toàn yên tâm không bỏ lỡ bất kỳ một cuộc gặp quan trọng nào.