Những lợi ích khi sử dụng Office365

Đăng vào ngày 08-03-2021 bởi Admin

Office 365 là bộ dịch vụ điện toán đám mây cho các DN trải nghiệm các dịch vụ CNTT cao cấp. Microsoft Office 365 tích hợp đầy đủ từ trọn bộ Office Pro Plus; Exchange Online (dịch vụ quản lý thông tin cá nhân/tin nhắn lưu trữ trên đám mây); Skype for Business (ứng dụng họp trực tuyến), Sharepoint Online (Portal online nội bộ cho DN), OneDrive for Business (hệ thống lưu trữ trực tuyến), Yammer (mạng xã hội riêng cho DN), Sway (trình bày, tạo slide trình chiếu, share slide nhanh chóng); Video với hệ thống chia sẻ chuyên nghiệp và Thư ký ảo Delve.

email-6-vne_cs6-01