Cơ quan chức năng siết xử lý vi phạm phần mềm bản quyền

Đăng vào ngày 08-03-2021 bởi Admin

Bản quyền phần mềm là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng và cần các doanh nghiệp cũng như người dùng Việt Nam có ý thức tốt hơn nhằm bảo vệ chính lợi ích của mình cũng như nâng cao hiệu quả công việc, bảo mật thông tin an toàn nhất.

email_2_email-01