Select a plan

Microsoft 365

Business Basic

Microsoft 365

Apps for business

Microsoft 365

Business Standard

Run your business more easily with Microsoft 365. Get everything you need to get work done anytime, anywhere.

SUBCRIBE
Special offer: Save 50% for a limited time! Discounts are included in the price
{O365BizEssAnn|price}
2,50$
user/month
1 năm {O365BizEssAnn|price} user/month
2,50$ / user/month
{O365BizAnn|price}
8,25$
user/month
1 năm {O365BizAnn|price} user/month
1 năm 8,30$ user/month
Special offer: Save 20% for a limited time! Discounts are included in the price
{O365BizPremAnn|price}
10,00$
user/month
1 năm {O365BizPremAnn|price} user/month
1 năm 10,00$ user/month

Online versions of Office with email and video conferencing

Exchange OnlineOneDrive for Business Microsoft Teams SharePoint
 • Email with 50 GB mailbox
 • 1 TB file storage and sharing
 • HD video conferencing
 • Office Online

Full Office on PC/Mac with apps for tablets and phones

OutlookWordExcelPowerPointOneNoteOneDrive for Business Access
 • (Email not included)
 • 1 TB file storage and sharing
 • Fully installed Office on PC/Mac
 • Office apps on tablets and phones

All the features of Apps for business and Business Basic in one integrated plan

Exchange OnlineOutlookWordExcelPowerPointOneNoteSharePointOneDrive for Business Access Microsoft Teams
 • Email with 50 GB mailbox
 • 1 TB file storage and sharing
 • HD video conferencing
 • Fully installed Office on PC/Mac
 • Office apps on tablets and phones
Fully installed Office applications Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, and OneNote on up to 5 PCs or Macs per user Biểu tượng Mách nướcPublisher và Access: chỉ chương trình và/hoặc các tính năng cho máy khách PC chạy Windows; không thể sử dụng trên nhiều thiết bị.

Hầu hết các gói không bao gồm phiên bản Office trên máy tính đều hoạt động với phiên bản mới nhất của Office, Office 2013 và Office 2011 for Mac. Các phiên bản trước đây của Office, như Office 2010 và Office 2007, có thể hoạt động với Office 365 nhưng không có đủ chức năng. Tính tương thích với Office này không bao gồm các gói Exchange Online Kiosk hoặc Office 365 Enterprise K1.
Now includes the new Office 2016 apps for your PC and Mac.
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Office on tablets and phones for the fully installed Office experience on up to 5 tablets and 5 phones per user Biểu tượng Mách nướcTìm hiểu thêm về Office 365 cho ứng dụng di động dành cho doanh nghiệp. Xem danh sách các thiết bị và ứng dụng.
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Online versions of Office including Word, Excel and PowerPoint
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
File storage and sharing with 1 TB storage per user
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Business class email, calendar, and contacts with a 50 GB inbox per user Biểu tượng Mách nướcĐối với các đăng ký không bao gồm Fully installed Office applications: Người dùng có thể kết nối các phiên bản sau của Outlook vào email cấp doanh nghiệp của mình, để họ có thể sử dụng ứng dụng máy khách phong phú mà họ đã biết: phiên bản mới nhất của Outlook, Outlook 2013 và Outlook 2011 dành cho máy Mac. Các phiên bản Outlook trước đây, như Outlook 2010 và Outlook 2007, có thể hoạt động với Office 365 nhưng không đầy đủ các chức năng. Sự tương thích với Outlook này không bao gồm các gói Exchange Online Kiosk hoặc Office 365 Enterprise K1.
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Unlimited online meetings, IM, and audio, HD video, and web conferencing Biểu tượng Mách nướcChưa có Skype for Business cho máy Mac. Lync for Mac 2011 là phiên bản mới nhất. Lync for Mac tương thích với Skype for Business Server và Skype for Business Online.
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Corporate social network to help employees collaborate across departments and locations
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Work management tools to help teams create plans, organize, assign and collaborate around tasks
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
User maximum
300
300
300

Select a plan

Run your business more easily with Microsoft 365. Get everything you need to get work done anytime, anywhere.

{O365BizEssAnn|price}
2,50$
user/month

Online versions of Office with email and video conferencing

Exchange OnlineOneDrive for BusinessSkype for Business
 • Email with 50 GB mailbox
 • 1 TB file storage and sharing
 • HD video conferencing
 • Office Online
Fully installed Office applications Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, and OneNote on up to 5 PCs or Macs per user Biểu tượng Mách nướcPublisher và Access: chỉ chương trình và/hoặc các tính năng cho máy khách PC chạy Windows; không thể sử dụng trên nhiều thiết bị.

Hầu hết các gói không bao gồm phiên bản Office trên máy tính đều hoạt động với phiên bản mới nhất của Office, Office 2013 và Office 2011 for Mac. Các phiên bản trước đây của Office, như Office 2010 và Office 2007, có thể hoạt động với Office 365 nhưng không có đủ chức năng. Tính tương thích với Office này không bao gồm các gói Exchange Online Kiosk hoặc Office 365 Enterprise K1.
Now includes the new Office 2016 apps for your PC and Mac.
Office on tablets and phones for the fully installed Office experience on up to 5 tablets and 5 phones per user Biểu tượng Mách nước Tìm hiểu thêm về Office 365 cho ứng dụng di động dành cho doanh nghiệp. Xem danh sách các thiết bị và ứng dụng.
Online versions of Office including Word, Excel and PowerPoint
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
File storage and sharing with 1 TB storage per user
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Business class email, calendar, and contacts with a 50 GB inbox per user Biểu tượng Mách nướcĐối với các đăng ký không bao gồm Fully installed Office applications: Người dùng có thể kết nối các phiên bản sau của Outlook vào email cấp doanh nghiệp của mình, để họ có thể sử dụng ứng dụng máy khách phong phú mà họ đã biết: phiên bản mới nhất của Outlook, Outlook 2013 và Outlook 2011 dành cho máy Mac. Các phiên bản Outlook trước đây, như Outlook 2010 và Outlook 2007, có thể hoạt động với Office 365 nhưng không đầy đủ các chức năng. Sự tương thích với Outlook này không bao gồm các gói Exchange Online Kiosk hoặc Office 365 Enterprise K1.
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Unlimited online meetings, IM, and audio, HD video, and web conferencing Biểu tượng Mách nướcChưa có Skype for Business cho máy Mac. Lync for Mac 2011 là phiên bản mới nhất. Lync for Mac tương thích với Skype for Business Server và Skype for Business Online.
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Corporate social network to help employees collaborate across departments and locations
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Work management tools to help teams create plans, organize, assign and collaborate around tasks
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
User maximum
300

{O365BizAnn|price}
8,30$
user/month

Full Office on PC/Mac with apps for tablets and phones

OutlookWordExcelPowerPointOneNotePublisherOneDrive for Business
 • (Email not included)
 • 1 TB file storage and sharing
 • Fully installed Office on PC/Mac
 • Office apps on tablets and phones
Fully installed Office applications Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, and OneNote on up to 5 PCs or Macs per user Biểu tượng Mách nướcPublisher và Access: chỉ chương trình và/hoặc các tính năng cho máy khách PC chạy Windows; không thể sử dụng trên nhiều thiết bị.

Hầu hết các gói không bao gồm phiên bản Office trên máy tính đều hoạt động với phiên bản mới nhất của Office, Office 2013 và Office 2011 for Mac. Các phiên bản trước đây của Office, như Office 2010 và Office 2007, có thể hoạt động với Office 365 nhưng không có đủ chức năng. Tính tương thích với Office này không bao gồm các gói Exchange Online Kiosk hoặc Office 365 Enterprise K1.
Now includes the new Office 2016 apps for your PC and Mac.
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Office on tablets and phones for the fully installed Office experience on up to 5 tablets and 5 phones per user Biểu tượng Mách nướcTìm hiểu thêm về Office 365 cho ứng dụng di động dành cho doanh nghiệp. Xem danh sách các thiết bị và ứng dụng.
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Online versions of Office including Word, Excel and PowerPoint
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
File storage and sharing with 1 TB storage per user
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Business class email, calendar, and contacts with a 50 GB inbox per user Biểu tượng Mách nướcĐối với các đăng ký không bao gồm Fully installed Office applications: Người dùng có thể kết nối các phiên bản sau của Outlook vào email cấp doanh nghiệp của mình, để họ có thể sử dụng ứng dụng máy khách phong phú mà họ đã biết: phiên bản mới nhất của Outlook, Outlook 2013 và Outlook 2011 dành cho máy Mac. Các phiên bản Outlook trước đây, như Outlook 2010 và Outlook 2007, có thể hoạt động với Office 365 nhưng không đầy đủ các chức năng. Sự tương thích với Outlook này không bao gồm các gói Exchange Online Kiosk hoặc Office 365 Enterprise K1.
Unlimited online meetings, IM, and audio, HD video, and web conferencing Biểu tượng Mách nướcChưa có Skype for Business cho máy Mac. Lync for Mac 2011 là phiên bản mới nhất. Lync for Mac tương thích với Skype for Business Server và Skype for Business Online.
Corporate social network to help employees collaborate across departments and locations
Work management tools to help teams create plans, organize, assign and collaborate around tasks
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
User maximum
300

All of the Microsoft 365 plans above include:

Guaranteed 99.9% uptime, financially backed service level agreement

IT-level web support and 24/7 phone support for critical issues

Active Directory integration to easily manage user credentials and permissions

World-class data security