Các tính năng vượt trội của Exchange

Tăng năng suất làm việc của người dùng và luôn giữ cho hệ thống thông tin tổ chức của bạn an toàn trong sự kiểm soát tối ưu.

Xem các gói và mức giá
Image_WorkOnSchedule_713x400

Tăng khả năng kiểm soát

Exchange giúp bạn điều chỉnh các giải pháp CNTT dựa trên các nhu cầu đặc thù của tổ chức, đảm bảo việc liên lạc luôn sẵn sàng, trong tầm kiểm soát. Dữ liệu được chuyển lên điện toán đám mây một cách nhanh chóng, việc quản lý triển khai được kết hợp giữa cả hộp thư trực tuyến và hộp thư tại cơ sở, nhờ đó ngăn được việc mất dữ liệu. Tất cả có thể được xử từ Trung tâm quản trị Exchange trên nền website.

Quyền truy nhập được phân công dựa trên vai trò giúp bạn quản lý Exchange và phân công nhiệm vụ hiệu quả. Tính năng lưu trữ Exchange cho phép hộp thư lớn và khả năng duy trì lâu dài, người dùng có thể lưu giữ những dữ liệu quan trọng trong tầm kiểm soát của mình.

lam-duoc-nhieu-thu

Tăng năng suất làm việc

Exchange khiến bạn làm việc năng suất hơn bằng cách giúp bạn quản lý khối lượng thông tin liên lạc đang ngày càng tăng trên nhiều thiết bị. Với hộp thư được thiết lập theo quy tắc và cách bạn làm việc, bạn có thể hoàn thành nhiều việc hơn, nhanh chóng hơn.

bao-ve-to-chuc

Bảo vệ an toàn thông tin cho tổ chức của bạn

Exchange giúp bảo vệ việc trao đổi thông tin kinh doanh hoặc các thông tin nhạy cảm thông quan việc đơn giản hóa các tuân thủ quy định nội bộ. Các tính năng chống vi-rút, thư rác, tấn công lừa đảo được dựng sẵn giúp tích cực bảo vệ thông tin liên lạc của bạn. Các tính năng ngăn mất dữ liệu giúp xác định, giám sát và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm thông qua phân tích nội dung chuyên sâu.

Các thuật toán có sẵn trong Outlook sẽ thông báo ngay cho người dùng về các vi phạm chính sách trước khi gửi dữ liệu nhạy cảm. Các dữ liệu trên Exchange, SharePoint và Skype for Business luôn được xác định, lưu giữ và phân tích thông tin. Dữ liệu luôn nằm ở nơi lưu trữ tại chỗ nên bạn không bao giờ phải quản lý một kho dữ liệu riêng biệt.