Office 365

Excel 2016

Chỉnh sửa tệp Excel đồng thời, mọi lúc, mọi nơi.

Xem các gói và mức giá
Image_InsightsInData_713x400

Định dạng và sắp xếp số liệu

Sắp xếp dữ liệu dạng số hoặc văn bản trong ngữ cảnh sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định với đầy đủ thông tin. Khi bạn xem trên các cấu hình khác nhau, Excel sẽ tìm hiểu và nhận diện kiểu thao tác của bạn rồi tự động hoàn tất dữ liệu còn lại cho bạn. Không cần công thức hoặc macro nào.

Image_PictureOfData_713x389

Hiểu rõ hơn về dữ liệu của bạn

Hiển thị bằng biểu đồ và đồ thị.

Excel có thể đề xuất các biểu đồ và đồ thị mô tả đúng nhất các mẫu dữ liệu của bạn. Nhanh chóng xem trước các tùy chọn của bạn rồi chọn biểu đồ và đồ thị thể hiện rõ nhất thông tin chuyên sâu của bạn.

Tìm cốt truyện tốt nhất của bạn.

Khám phá và so sánh các cách khác nhau để trình bày trực quan dữ liệu và mục đích của bạn. Khi bạn thấy cách trình bày dữ liệu dữ liệu của bạn tốt nhất, bạn có thể áp dụng định dạng, sơ đồ đường, biểu đồ và các bảng chỉ bằng một lần bấm. Một loạt biểu đồ và đồ thị hiện đại mới trong Excel 2016 sẽ giúp bạn trình bày dữ liệu của mình theo cách thật mới mẻ.

Đánh dấu các xu hướng và mẫu

Làm nổi bật các xu hướng và mẫu trong dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng các thanh, màu và biểu tượng để đánh dấu trực quan các giá trị quan trọng. Tính năng dự đoán một lần bấm mới trong Excel 2016 sẽ tạo những dự đoán xu hướng trong tương lai về chuỗi dữ liệu của bạn chỉ bằng một lần bấm.

Image_AnotherSetEyes_713x374

Giám sát tốt hơn

Chia sẻ từ đám mây

Đảm bảo mọi người có phiên bản mới nhất bằng cách chia sẻ sổ làm việc của bạn trong đám mây với OneDrive hoặc SharePoint để người khác có thể xem, chỉnh sửa và cộng tác. Hoặc chỉ cần gửi email hoặc tin nhắn nhanh dưới dạng tệp đính kèm.

Cộng tác trong thời gian thực

Sau khi bạn đã lưu trang tính của mình vào OneDrive, OneDrive for Business hoặc SharePoint, bạn và nhóm của bạn có thể cộng tác với nhau trong thời gian thực với Excel Online. Bất kỳ chỉnh sửa và thay đổi cho tài liệu nào, lịch sử phiên bản được cải thiện trong Excel 2016 sẽ cho phép bạn xem hoặc quay lại những bản nháp trước đó.