Đồng tác giả trên Office 365

Đăng vào ngày 08-03-2021 bởi Admin

Office 365 là gói ứng dụng văn phòng được Microsoft giới thiệu đầu năm 2013 với nhiều thay đổi và tích hợp sâu với công nghệ điện toán đám mây. Tính năng cộng tác trên Office 365 được đơn giản hóa và có sẵn trên các phần mềm Word, Excel, PowerPoint, OneDrive và Outlook. Để tìm hiểu thêm, chúng ta hãy cùng đến với tính năng này trên OneDrive.

Giờ đây, khi hai hoặc nhiều người dùng mới mở tài liệu Word trên cùng một OneDrive chúng, họ có thể đồng sửa chữa với những người khác trong cùng một thời điểm. Khi đó trên văn bản đang chỉnh sửa, ở vị trí con trỏ sẽ tự động hiện lên tên và người đang cùng làm việc, giúp cho bạn tránh ghi đề lên phần của người khác.

preview-real-time-co-authoring-on-onedrive-1-1024x889

Lưu ý rằng tính năng soạn thảo trong thời gian thực – cho phép xem đồng nghiệp đang soạn thảo những gì – mới chỉ có trên Word. PowerPoint hỗ trợ đồng tác giả nhưng không hỗ trợ soạn thảo trong thời gian thực.

Hiện nay, các doanh nghiệp đang khuyến khích nhân viên của mình cùng đồng tác giả trên một văn bản trên OneDrive để tiết kiệm thời gian và tăng năng suất làm việc. Để thử tính năng này, tất cả những gì bạn cần là một tài liệu Word được lưu trữ trên OneDrive và hai hoặc nhiều người làm việc trên bản mới nhất. Khi tạo văn bản mới, bạn sẽ thấy một dấu nhắc ở góc trên bên phải của Word, hỏi bạn nếu muốn tự động chia sẻ những thay đổi của mình.

preview-real-time-co-authoring-on-onedrive-2-border-1024x355

Bạn chỉ cần nhấn nút “Yes” để tham gia đồng tác giả. Một khi cả hai tác giả đã nhấn nút “Yes”, bạn sẽ thấy một lá cờ đại diện cho vị trí con trỏ của tác giả khác và sau đó bạn sẽ xem được chỉnh sửa của họ.

preview-real-time-co-authoring-on-onedrive-3-border-1024x342

Hãy thử trải nghiệm đồng tác giả ngay hôm nay với Office 365 tại: office365.cmctelecom.vn