Gói cho doanh nghiệp lớn

Microsoft 365

Apps for enterprise

Office 365

E1

Office 365

E3

Office 365

E5

{O365ProPYear|price}
288.000đ
người dùng/tháng
{O365E1Year|price}
192.000đ
người dùng/tháng
{O365E3MonthSubAnn|price}
480.000đ
người dùng/tháng
{O365E5Year|price}
840.000đ
người dùng/tháng

Trọn bộ Office được cài đặt trên PC/máy Mac kèm theo các ứng dụng dành cho máy tính bảng và điện thoại

OutlookWordExcelPowerPointOneNoteAccessOneDrive for Business Publisher
 • (Không bao gồm email)
 • Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp 1 TB
 • Trọn bộ Office được cài đặt trên PC/máy Mac
 • Các ứng dụng Office trên máy tính bảng và điện thoại
 • BI tự phục vụ trong Excel

Các phiên bản Office trực tuyến kèm theo email và hội thảo video

Exchange OnlineOneDrive for Business Microsoft Teams SharePoint Yammer
 • Email với hộp thư 50 GB
 • Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp 1 TB
 • Hội thảo video HD
 • Office Online
 • Site nhóm

Mọi tính năng của gói Apps for enterprise và E1 kèm theo các công cụ tuân thủ, bảo vệ thông tin và tích hợp thư thoại

Exchange OnlineOutlookWordExcelPowerPointOneNoteAccessPublisherSharePointOneDrive for Business Microsoft Teams Yammer
 • Tính năng lưu trữ email không giới hạn cho hộp thư lưu trữ tại chỗ
 • Gửi email nâng cao với khả năng lưu trữ và lưu giữ pháp lý
 • Trung tâm Khám phá Điện tử hợp nhất
 • Khả năng quản lý quyền, ngăn mất dữ liệu và mã hóa
 • Hỗ trợ thư thoại lưu trữ

Mọi tính năng của gói E3 kèm theo một lớp mới các giải pháp giao tiếp hợp nhất với khả năng thoại và cuộc họp nâng cao trong Skype for Business

Exchange OnlineOutlookWordExcelPowerPointOneNoteAccessPublisherSharePointOneDrive for Business Microsoft Teams YammerPower BI
 • Tính năng hội thảo PSTN để quay số vào cuộc họp Skype từ mọi nơi
 • Quản lý cuộc gọi trên nền điện toán đám mây
 • Phân tích nâng cao với Power BI và Phân tích Delve
 • Khám phá Điện tử Nâng cao Tại chỗ
 • Bảo mật nâng cao với khả năng Chống Mối đe dọa nâng cao và Customer Lockbox
 • Khả năng hiển thị và kiểm soát môi trường Microsoft 365 nâng cao
Người dùng tối đa
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Trọn bộ ứng dụng Office được cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote, Access và Skype for Business trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng Biểu tượng Mách nướcPublisher và Access: Chỉ các chương trình và/hoặc tính năng của máy khách PC chạy Windows; không thể sử dụng trên nhiều thiết bị.

Hầu hết các gói không bao gồm phiên bản Office trên máy tính đều hoạt động với phiên bản mới nhất của Office, Office 2013 và Office 2011 for Mac. Các phiên bản trước đó của Office, như Office 2010 và Office 2007, có thể hoạt động với Office 365 nhưng không đầy đủ chức năng. Tính tương thích với Office này không bao gồm gói Exchange Online Kiosk hoặc gói Office 365 Enterprise K1.
Giờ đây bao gồm các ứng Scholars Office 2016 mới cho PC và máy Mac của bạn.
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Office trên máy tính bảng và điện thoại để có trải nghiệm Office đầy đủ được cài đặt trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại cho mỗi người dùng Biểu tượng Mách nướcTìm hiểu thêm về Office 365 cho ứng dụng di động dành cho doanh nghiệp. Xem danh sách các thiết bị và ứng dụng.
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Các phiên bản Office trực tuyến bao gồm Word, Excel và PowerPoint
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Lưu trữ và chia sẻ tệp với dung lượng lưu trữ 1 TB cho mỗi người dùng
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Email, lịch và danh bạ cấp doanh nghiệp với hộp thư đến 50 GB cho mỗi người dùng Biểu tượng Mách nướcĐối với các đăng ký không bao gồm trọn bộ ứng dụng Office được cài đặt: Người dùng có thể kết nối các phiên bản sau của Outlook vào email cấp doanh nghiệp của mình, để họ có thể sử dụng ứng dụng máy khách phong phú mà họ đã biết: phiên bản mới nhất của Outlook, Outlook 2013 và Outlook 2011 dành cho máy Mac. Các phiên bản Outlook trước đây, như Outlook 2010 và Outlook 2007, có thể hoạt động với Office 365 nhưng không đầy đủ các chức năng. Sự tương thích với Outlook này không bao gồm các gói Exchange Online Kiosk hoặc Office 365 Enterprise K1.
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Hộp thư đến không giới hạn
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Hộp thư đến không giới hạn
Các cuộc họp trực tuyến, IM và hội thảo âm thanh, video HD cũng như hội thảo web không giới hạn.
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Site mạng nội bộ cho nhóm của bạn với thiết đặt bảo mật có thể tùy chỉnh
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Mạng xã hội doanh nghiệp để trợ giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận và vị trí
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Các công cụ kể chuyện kỹ thuật số chuyên nghiệp để tạo báo cáo, bản trình bày mang tính tương tác và nhiều hơn nữa (bằng tiếng Anh)
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Các công cụ quản lý công việc tập hợp các nhóm, tác vụ, tệp và cuộc hội thoại Biểu tượng Mách nướcTính năng này sẽ bắt đầu triển khai cho các gói Office 365 dành cho doanh nghiệp chọn lọc bắt đầu trong năm 2015. Tìm hiểu thêm (bằng tiếng Anh).
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa trong Microsoft 365 bằng cách dùng Office Graph
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Cổng thông tin video doanh nghiệp để tải lên và chia sẻ các video về doanh nghiệp của bạn cho toàn công ty
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Phát rộng cuộc họp trên Internet cho tối đa 10.000 người, họ có thể tham dự trong trình duyệt trên hầu như mọi thiết bị
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Quản lý ứng dụng doanh nghiệp với Chính sách Nhóm, Đo dữ liệu từ xa, Kích hoạt Máy tính Dùng chung
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Nghiệp vụ Thông minh Tự phục vụ để khám phá, phân tích và trực quan hóa dữ liệu trong Excel
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Các giải pháp tuân thủ hỗ trợ các khả năng Lưu trữ, Kiểm tra và Khám phá Điện tử, hộp thư và tìm kiếm site nội bộ, cũng như lưu giữ pháp lý tùy thuộc vào loại đăng ký
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Bảo vệ Thông tin gồm Quản lý Quyền và Ngăn Mất Dữ liệu cho email
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Khám phá Điện tử Nâng cao với Mã hóa Dự đoán và Phân tích Văn bản
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Bảo mật nâng cao dành cho dữ liệu của bạn, giúp bảo vệ chống phần mềm xấu và virus không xác định, đồng thời cung cấp sự bảo vệ tốt hơn trước cuộc tấn công ngày thứ zero nhằm bảo vệ hệ thống gửi thư của bạn
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Các công cụ phân tích cho thông tin chuyên sâu về dữ liệu cá nhân và tổ chức với Power BI và Phân tích Delve
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Hội thảo PSTN cho phép người được mời tham gia các cuộc họp Skype for Business bằng cách quay số vào từ điện thoại cố định hoặc điện thoại di động Biểu tượng Mách nướcTính khả dụng của hội thảo PSTN sẽ khác nhau theo khu vực. Xem Tính khả dụng Quốc tế hiện tại.
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Cloud PBX cho việc quản lý cuộc gọi trên nền điện toán đám mây để thực hiện, nhận và chuyển cuộc gọi trên nhiều loại thiết bị
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm

Tất cả các gói Microsoft 365 kể trên bao gồm:

Các dịch vụ được tư vấn phù hợp với mức tài chính, đảm bảo thời gian chạy 99,9%

Hỗ trợ qua website hoặc qua điện thoại 24/7, hỗ trợ kỹ thuật tư vấn đối với những sự cố nghiêm trọng

Tích hợp Active Directory để dễ dàng quản lý thông tin xác thực và quyền của người dùng

Bảo mật dữ liệu đẳng cấp thế giới