4 Lý do nên làm việc trên cloud

Đăng vào ngày 08-03-2021 bởi Admin

Với tính chất đặc thù của công việc khiến bạn phải di chuyển nhiều hay bạn phải thường xuyên làm việc theo nhóm trong đó các thành viên thường xuyên phải chia sẽ cập nhật tài liệu với nhau. Việc cần thiết phải có ổ cứng trên “đám mây” để bạn có thể cập nhật và chia sẽ dữ liệu bất cứ lúc nào trở thành tất yếu.

01_0916_email_v-1