Lưu trữ đám mây – Xu thế của tương lai

Đăng vào ngày 19-11-2019 bởi Nguyễn Thanh Hồng

Với sự ra đời của điện toán đám mây, tầm quan trọng của thẻ SD và bộ nhớ trong của thiết bị đang giảm dần. Các dịch vụ lưu trữ đám mây cung cấp những tùy chọn đa dạng, tiện dụng cho người dùng như sao lưu dữ liệu, đồng bộ, chia sẻ và truy cập các tệp tin dữ liệu trên các thiết bị tương thích ở bất cứ nơi đâu có kết nối Internet.

email-10-02