Plan 1

Plan 2

Office 365

Enterprise E3

Giá đã bao gồm thuế VAT.
{SPOP1Buy|price}
120.000 đ
người dùng/tháng
 
Giá đã bao gồm thuế VAT.
SharePoint
{SPOP2Buy|price}
240.000 đ
người dùng/tháng
 
Giá đã bao gồm thuế VAT.
SharePoint
{O365E3MonthSubAnn|price}
480.000 đ
người dùng/tháng
Giá đã bao gồm thuế VAT.
SharePointExchange OnlineOutlookWordExcelPowerPointOneNoteOneDrive for BusinessSkype for Business
Site Nhóm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Chia sẻ với Bên ngoài
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Quản lý Nội dung
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Truy cập dịch vụ
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dòng công việc SharePoint 2013
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Tìm kiếm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Tìm kiếm trong Doanh nghiệp
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Khám phá Điện tử, ACM, Tuân thủ
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Excel, Visio và InfoPath Forms Services
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dịch vụ kết nối doanh nghiệp
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm
Dấu kiểm để thể hiện những gì được bao gồm