Exchange Online Plan 1

Exchange Online Plan 2

{EXOp1buy|price}
96.000 VNĐ
người dùng/tháng
Giá đã bao gồm thuế VAT.
{EXOp2buy|price}
192.000 VNĐ
người dùng/tháng
Giá đã bao gồm thuế VAT.

Hộp thư lớn

Mỗi người dùng nhận được dung lượng lưu trữ hộp thư 50 GB và có thể gửi thư có kích cỡ lên đến 150 MB.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Hỗ trợ Outlook

Người dùng có thể kết nối các phiên bản Outlook được hỗ trợ với Exchange Online để có thể sử dụng ứng dụng máy khách phong phú mà họ đã biết.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Quyền truy nhập dựa trên web

Đối với truy nhập máy khách dựa trên web, Outlook trên web mang đến trải nghiệm dựa trên trình duyệt cao cấp phù hợp với giao diện của máy khách Outlook đầy đủ.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Ứng dụng Outlook

Hoàn thành nhiều việc hơn trên điện thoại và máy tính bảng của bạn với ứng dụng Outlook for iOS và Android.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Quản lý hộp thư đến

Tập trung vào những thư quan trọng nhất với tính năng Thư không quan trọng, vốn áp dụng kỹ thuật học máy để dọp dẹp hộp thư đến của bạn và thiết lập các quy tắc phù hợp với cách bạn làm việc.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Cộng tác trên tài liệu

Lưu tệp đính kèm trực tiếp vào OneDrive for Business với chỉ một thao tác bấm và chia sẻ liên kết đến tệp—ngay từ Outlook trên web.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Nhóm

Đơn giản hóa việc cộng tác với Nhóm Office 365, cho phép nhóm tự tổ chức, làm việc cùng nhau trên các công cụ và các thiết bị, cũng như phát triển dựa trên chuyên môn của người khác.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Lịch và danh bạ chung

So sánh lịch để lên lịch cuộc họp và truy nhập vào các tính năng cộng tác, gồm lịch chung, nhóm, danh sách địa chỉ toàn cầu, danh bạ bên ngoài, nhiệm vụ, phòng hội thảo và khả năng ủy nhiệm.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Ứng dụng bên thứ ba cho Outlook

Mất ít thời gian hơn cho việc chuyển đổi giữa các ứng dụng bằng một mô hình mở rộng cho phép truy nhập phần bổ trợ dễ dàng vào các ứng dụng web của bên thứ ba cho cả Outlook và Outlook trên web.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Bảo mật

Mọi hộp thư đều được bảo vệ bởi tính năng bảo vệ chống thư rác và phần mềm xấu cao cấp qua Exchange Online Protection.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ

Giữ hộp thư đến gọn gàng bằng cách tự động di chuyển thư cũ sang Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm
Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Giữ Nội dung Gốc

Sử dụng tính năng Giữ Nội dung Gốc để bảo toàn các mục hộp thư đã xóa và chỉnh sửa từ hộp thư chính của người dùng và Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Lưu trữ không giới hạn

Tận dụng dung lượng lưu trữ không giới hạn (50 GB dung lượng lưu trữ trong hộp thư chính của người dùng cộng với dung lượng lưu trữ không giới hạn trong Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ của người dùng).

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Thư thoại được lưu trữ

Tận dụng các dịch vụ Unified Messaging được lưu trữ cung cấp tính năng trả lời cuộc gọi, giao diện người dùng quay số vào và chức năng tổng đài tự động của công ty.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm

Ngăn mất dữ liệu (DLP)

Kiểm soát dữ liệu doanh nghiệp nhạy cảm bằng các chính sách DLP dựng sẵn dựa trên các tiêu chuẩn quy định như PII và PCI, giúp xác định, giám sát và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm thông qua phân tích nội dung chuyên sâu.

Dấu kiểm để cho biết những gì được bao gồm